Головна Про Центр Курси Програми Контакти
Ціна курсів
Необхідні документи
Вибір мови
Час занятькращі пропозиції...
 

Про Центр

Центр іноземних мов ТНТУ є структурним підрозділом університету і призначений надавати освітні послуги громадянам України та іно-земцям і впроваджувати інтенсивне навчання мов як засобу спілкування з іншомовною культурою. В основі процесу вивче-ння іноземної мови у рамках Центру лежить спілкування іно-земною мовою(в усінй та письмовій формах), яке є одночасно метою навчання, основним засобом та умовою його досягнення.

Центр іноземних мов було засновано у 2007 році. Створюючи Центр, ректорат ТНТУ виходив з необхідності підготовки ква-ліфікованих фахівців з технічною та економічною освітою, які б вільно володіли іноземними мовами як засобами спілкування.