Головна Про Центр Курси Програми Контакти
Ціна курсів
Необхідні документи
Вибір мови
Час занятькращі пропозиції...

Курси

Професорсько-викладацький склад центру має великий досвід з інтенсивного навчання іноземних мов за авторськими методиками з ефективним використанням сучасних мультимедійних засобів. Ці методи базуються на концепції та принципах інтенсивного навча-ння із застосуванням індивідуального підходу та тестового конт-ролю.

Центр іноземних мов має свої навчальні аудиторії ,кабінети іно-земної мови та літератури(близько 1000 найменувань іноземної літератури).

Спеціальності та напрями підготовки:

-Центр здійснює підготовку з інтенсивного навчання іноземним мовам школярів, абітурієнтів, студентів, бізнесменів та ін.

-Організація навчання в центрі здійснюється за попереднім тесту-ванням майбутніх слухачів та формуванням однорівневих груп за шкалою Ради Європи.

-Підготовка слухачів здійснюється за різносторонніми комуніка-тивними програмамми поглибленого вивчення іноземних мов з на-данням відповідного сертифіката:

1. Для початківців(0,0+);

2. Нижчого середнього рівня(А1,А2);

3. Середнього рівня(В1,В2);

4. Для спеціальних потреб - навчання, стажування або праця за кордоном(С1,С2);

-Курси підготовки до складання іспитів на рівень володіння англійською мовою (TOEFL, IELTS, FCS); німецькою мовою (DAF, DSH, LOP, KDS, YDS); французькою мовою (DELF, DALF);

- Для слухачів з рівнем володіння іноземною мовою В1, В2, С1 та С2 - спеціальні бізнес-курси і тренінги з носіями мов за такими темами: job interview, effective presentation, effective socializing, effective negotiation, effective telephoning, effective meetings; Bü-rokommunikation, Bürotechnik, Landwirte; Correspondance com-merciale.